Príprava Vodného diela Kolárovo na Váhu ako podmienka splavnenia tohto toku - foto