Použitie drôtokamenných konštrukcií v úpravách tokov od spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. - foto