Návrh a realizácia geotechnických úloh 1. etapy výstavby Twin City Bratislava - foto