Monitoring Starého mosta s využitím moderných FBG optovláknových snímačov - foto