Martin Porada: Viac ako 40 % bytov si kupujúci vyberú cez mobil - foto