Sídlo v provensálskom vidieku postavili ako pred dvesto rokmi