Rastislav Pekárik: „Interiér vnímam ako nástroj budúceho úspechu