asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Akreditované štúdium facility managementu

20.10.2016

Po šiestich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2016/2017 v letnom semestri akreditované štúdium Správa a údržba budov – Facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1. Lektormi sú vysokoškolskí profesori a docenti, ako aj vysokokvalifikovaní odborníci z praxe.

Štúdium je určené pre odborníkov z praxe – facility manažérov, správcov budov, HVAC technikov, atď. Štúdium pozostáva z odborných sekcií:
– Facility management (doc. Ing. Viera Somorová, PhD.)
– Systém manažérstva kvality (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.),
– Energetický manažment (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.),
– Údržba budov (Ing. Eugen Maczko)
– BOZP (doc. Ing. Zuzana Hulínová, PhD.)
– Architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.)
– IT vo facility managemente (Ing. Aleš Choutka, Alstanet)
– BIM a FM (Ing. Peter Balco, PhD.)
– Manažment ľudských zdrojov (Ing. Gabriela Kalinová, PhD.)
– Facility managementu v praxi (Mgr. Andrea Čarabová)

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management, ako aj kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.
Predbežný termín: marec 2017 – máj 2017
Termín prihlásenia: do 29. 2. 2017

Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD., viera.somorova@stuba.sk, 0904 639 121 
Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 1, Bratislava

Foto: Miro Pochyba

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP