Nový územný plán Košíc 1

Odmenený návrh skupiny Casua: prognóza hlavných smerov rozvoja mesta Košice so zobrazením na leteckej fotografii mesta
1 / 3