Nový územný plán Košíc 3

Odmenený návrh architektonického štúdia Atrium: prognóza hlavných smerov rozvoja mesta Košice s vizuálnymi ideami využitia priestorov
3 / 3