/ Biznis /

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie priečky z brúsených tehál

Zdroj: CENEKON

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie priečky z brúsených tehál je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2022/I. Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter

V databáze sú k dispozícii položky pre murovanie priečok Heluz z brúsených tehál na PU penu (tenkovrstvové lepidlo) a na maltu pre tenké škáry. Okrem toho databáza obsahuje práce pre priečky z nebrúsených tehál na murovaciu maltu. Poznámka k súboru cien k položkám priečok uvádza nasledujúcu informáciu: „V cene je započítané kotvenie priečky do nosnej steny antikorovou murivovou spojkou.“

V tomto prípade ide o kotvenie vložením spojky do nosného muriva priamo počas murovania. Keďže postup uvádza dodatočné kotvenie pomocou skrutiek a rozperiek, z rozboru položky spojku (kotvu) vymažeme a prácu oceníme adresnou položkou číslo 342948112.S. Na bm priečky sú v položke započítané dve kotvy s príslušným spojovacím materiálom.

Priečka je v predkladanom prípade ukončená pod stropom polyuretánovou penou.
V súpise je tiež ocenené zhotovenie asfaltového pásu v mieste budúcej priečky vrátane materiálu, ktorý sa vyberá v špecifikácii, a na ukážku keramický preklad Heluz šírky 115 mm.

Na priečky a preklad sú použité konkrétne položky Heluz. Okrem položiek, ktoré sú viazané na konkrétneho výrobcu, sa v databáze nachádzajú aj tzv. smerné položky. Tie vo svojom popise a rozbore neobsahujú žiadne komerčné názvy a označenia.

Pridružené práce tvorí ľahké pracovné pomocné lešenie, pomocou ktorého sa vykonávajú práce nad úrovňou pracovnej výšky a presun hmôt. Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovanej stavby. V ukážke sú použité položky pre výšku stavby nad 6 a do 12 m.

V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, treba ich dopočítať.

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie

Č.Kód položkyPopisMJMnožstvo celkomCena jednotková
123456
 HSVPráce a dodávky HSV      
 3Zvislé a kompletné konštrukcie      
1342243163Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (115x497x249)m20.00029.38
2342243183Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (115x497x249)m20.00032.16
3342948112.SUkotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovanímm0.0004.02
4342948116.SUkončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penoum0.0002.98
5317161251Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mmks0.00012.87
 9Ostatné konštrukcie a práce – búranie      
6941955001.SLešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 mm20.0003.20
 99Presun hmôt HSV      
7998011002.SPresun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštrukcia z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 mt0.0008.55
 PSVPráce a dodávky PSV      
 711Izolácie proti vode a vlhkosti      
8711141559.SZhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavenímm20.0004.38
9628310001000.SPás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou   m20.0004.93
10998711102.SPresun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 mt0.00033.89

Zdroj: PR článok CENEKON, a.s.

KategórieBiznisZnačky,