SNG čaká rekonštrukcia a dostavba

Slovenská národná galéria plánuje vybudovať multifunkčné galerijné pracovisko zodpovedajúce európskym štandardom 21. storočia, a to rekonštrukciou a dostavbou pôvodného areálu na nábreží. Stavba sa má realizovať v štyroch etapách zahrňujúcich rekonštrukciu premostenia, vodných kasární, administratívnej …

Kamenné námestie s novou tvárou

Spoločnosť Lordship plánuje asanovať a dotvoriť bratislavské Kamenné námestie. Projekt tejto medzinárodnej skupiny pozostáva z rekonštrukcie existujúceho hotela Kyjev a novej výstavby. Navrhované objekty ponúknu obchodné, rezidenčné a kancelárske priestory.