DELTA potvrdzuje trend účelovej architektúry priemyselných hál

image 63683 25 v1

Napriek tomu, že výrobné, logistické, či iné priemyselné haly sa stávajú dôležitou súčasťou krajiny, ich architektúra nie je pre investorov úplne prioritná. Investor prechádza pomerne zložitými prípravami svojej investície, ako z pohľadu legislatívy, tak aj funkčnej prevádzky.  Predovšetkým vonkajšia architektúra objektu tak často hrá iba ochrannú rolu.

Erik Štefanovič, konateľ slovenskej DELTA Projekconsult potvrdzuje, že v požiadavkách investorov prevládajú hlavne požiadavky na funkčnosť, prehľadnosť priestoru a jednoduchosť interiérov. „Kde sa prejavuje trochu odvahy dať estetickej architektúre priestor sú obvykle vstupné zóny do administratívnej budovy, prípadne v interiéroch zasadacích a rokovacích miestností, kde má investor šancu prezentovať špecifiká či poslanie svojej vlastnej spoločnosti“. Jednoznačné funkčné požiadavky však panujú v časti priemyselnej budovy, a to s cieľom dosiahnutia vhodného prostredia pre danú výrobu či logistické procesy a docielenie maximálnej efektivity práce. „Avšak i to patrí medzi hodnotnú prácu architekta, navrhnúť výrobné či logistické priestory tak, aby maximálne optimalizoval prevádzku, s citom, rozumom a ideálne taktiež s vkusom“.

Rozdielne požiadavky medzi zahraničnými a domácimi investormi pri výstavbe haly?
Nepatrné rozdiely v požiadavkách na architektúru sú cítiť medzi domácimi a zahraničnými investormi. Zahraniční obvykle majú už viac skúseností s realizáciou, a preto majú presnejšiu predstavu a nároky na kvalitu svojej stavby, či už z hľadiska architektúry, ako aj napr. ekonomickej prevádzky, energetického štandardu a pod. Predovšetkým v Rakúsku kolegovia potvrdzujú, že investori premýšľajú v dlhodobejšom horizonte a snažia sa budovať projekty, ktoré sa práve aj vďaka architektonickému riešeniu zaraďujú medzi trvalo udržateľné stavby ohľaduplné k prírode a taktiež k zdraviu svojich užívateľov.

Architektúra ako vizitka firmy
Architekt Ing. arch. Adam Cifra zo slovenskej pobočky DELTA je autorom architektonického návrhu pre projekt menšej priemyselnej haly o rozlohe 600m2 pre spoločnosť PILART v Blansku v ČR. Tento projekt okomentoval: „Navrhol som architektonické riešenie haly vrátane strechy, ktoré zaujímavo korešponduje s odborom podnikania spoločnosti Pilart. Strecha odráža motívy zubov pílových pásov, ktoré sú typické pre spoločnosť Pilart, ktorá je jednotkou v predaji a strojovom spracovaní dreva v Českej republike. Myslím, že i menšie priemyselné haly je možné stavať so zaujímavou a funkčnou architektúrou.“ Sám konateľ spoločnosti k architektonickej skice poznamenal: „Tvar budovy, ktorý navrhol architekt, sa stal našou poznávacou značkou v okolí. Nová budova nás skvele reprezentuje,“ uviedol David Mauder, jeden z konateľov spoločnosti Pilart.

Za realizáciu tejto haly vyhrala DELTA v minulom roku ocenenie za architektúru v prestížnej súťaži Stavba Zlínského kraja. DELTA už v roku 2006 získala podobné ocenenie v súťaži Stavba kraja Vysočina za projekt centrálneho skladu DM drogerie v Jihlave, ktorý získal čestné uznanie za nekonvenčné riešenie kompozície a výrazné architektonické stvárnenie hlavného vstupu s vysokým podielom využitia skla.

ZDROJ: PR článok Delta Projektconsult s.r.o.

Komentáre