X. medzinárodná konferencia KOBD 2016

image 86690 25 v1

Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na X. medzinárodnú konferenciu KOBD 2016. Uskutoční sa v dňoch 23.-25.11.2016 v Grand hoteli Permon. Záštitu nad konferenciou prevzal generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania pán Juraj Kurňavka.

Tohtoročný podtitul konferencie je „Zelená úsporám energie pri kvalitnej obnove“. Konferencia bude trojdňová a v odbornom programe bude zaradených osem overených tematických celkov. Odborným garantom podujatia je prezident združenia prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a organizačným garantom výkonný predseda združenia Ing. Miroslav Vereš.

Svoje nezastupiteľné miesto a priestor dostanú opäť legislatívne témy, finančné inštitúcie a ŠFRB. Tradičnými témami, ktoré sa týkajú obnovy či už stavebných konštrukcií, alebo technických zariadení budov, v úzkej spojitosti s architektúrou, prípravou a realizáciou komplexnej obnovy a nadväzujúcej správy bytových domov tvoria aj v tomto roku veľmi silný blok plný dôležitých informácií o novinkách a nových riešeniach v danej oblasti.

Pri príležitosti jubilea organizátori pripravili okrem kvalitného odborného programu aj niekoľko noviniek, ktoré spríjemnia atmosféru konferencie a prispejú k ešte väčšej spokojnosti účastníkov. Prihlasovanie sa účastníkov je možné výlučne elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.obnova-domov.sk. Už tradične bude súčasťou konferencie aj veľká sprievodná výstava popredných firiem pôsobiacich v predmetnej oblasti a tiež bohatý spoločenský a kultúrny program.