Rozvody sa mali tepelne izolovať do 31. decembra 2015

image 81427 25 v1

Novela zákona o energetickej efektívnosti uložila vlastníkom bytov a správcom rozvody tepla a teplej vody nielen vyregulovať, ale aj efektívne izolovať. Opatrenia sa mali vykonať do konca roka 2015. Čo ak to vlastníci budov nestihli?

Povinnosti vlastníkov bytov zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém a rozvody teplej vody v budove nad 1 000 m2, vybaviť ho automatickou reguláciou a tiež vhodnou tepelnou izoláciou rozvodov nie sú úplnou novinkou. Tieto povinnosti už legislatívne upravil zákon o efektívnosti pri používaní energie z roku 2008. Nová právna úprava však priniesla spresnenie a rozšírenie niektorých povinností a predĺžila lehotu na ich splnenie. Dané povinnosti sú uvedené v zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 11, ods. 1, ktorý je účinný od 1. decembra 2014. Úpravy podľa daného predpisu sa mali vykonať do 31. decembra 2015. Bytové domy mali určite týmto opatreniam venovať pozornosť, vhodná tepelná izolácia totiž dokáže znížiť tepelné straty potrubia o 60 až 70 %. Majitelia bytov si tak môžu užívať pohodové bývanie, znížiť tepelné straty a ušetriť.

Čo si najčastejšie vyžaduje opravu

Rozsah opatrení i výška úspor energie, samozrejme, závisia od pôvodného stavu potrubí. Podľa skúseností realizačných firiem, ktoré úpravy vykonávajú, sa najčastejšie v bytových domoch izolujú vodorovné potrubia v suterénoch. Zvislé „stúpačky“ väčšinou čakajú na obnovu spolu s výmenou celých potrubí. „Pri úpravách rozhoduje aj hľadisko požiarnej bezpečnosti, keďže v prípade požiaru v pivniciach by došlo k poškodeniu rozvodov technických systémov,“ dodáva Ing. Milan Krasňan, riaditeľ spoločnosti Proma – Energosystémy, ktorá vykonáva servis pre správcov budov a spoločenstvá vlastníkov bytov v 12 mestách na celom Slovensku. Tepelná izolácia potrubí je veľmi účinným opatrením na úsporu energie. Viac ako 80 % dĺžky rozvodov teplej vody a média na vykurovanie v bytových domoch totiž prechádza nevykurovanými priestormi.

„Rozdiel tepelných strát medzi neizolovaným potrubím a potrubím izolovaným materiálom s hrúbkou 10 mm a súčiniteľom prechodu tepla 0,033 W/(m . K) môže byť približne 70 %,“ upozorňuje Peter Šulek, špecialista na technické izolácie zo spoločnosti Knauf Insulation. Významná úspora sa však dá dosiahnuť aj výmenou starej izolácie za novú s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Často sa demontujú izolácie realizované v 60. až 80. rokoch minulého storočia. „V tom období sa väčšinou používala tepelná izolácia na báze minerálnej vlny obalená gázou a sadrou. Novšie boli už oplechované alebo zabalené do hliníkovej fólie s vystuženou textilnou mriežkou. Tieto izolácie sú zdevastované a je potrebné ich vymeniť,“ vysvetľuje Milan Krasňan.

Moderné možnosti

Dnes je možné nájsť na trhu moderné materiály, určené špeciálne na tepelnú izoláciu potrubí, optimálnym riešením v bytových domoch sú skruže z minerálnych vlákien. Ako potvrdzuje Milan Krasňan, približne 90 % tepelných izolácií v bytových domoch sa rieši týmto spôsobom. Majú povrch z hliníka vystuženého sklenými vláknami a samolepiaci uzáver na prelepenie pozdĺžneho spoja. „Skruže z minerálnej izolácie navyše zabezpečia ochranu v prípade požiaru v núdzových únikových trasách a vďaka svojej malej hrúbke aj úsporu priestoru,“ zdôrazňuje Peter Šulek.

Správcovia budov riešia priority

Na základe poznatkov správcov bytových domov, ktorí sú členmi Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, vlastníci bytov pristupovali k splneniu povinnosti hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému a vybavenia vykurovacích telies automatickou reguláciou vrátane pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov veľmi zodpovedne. „Keďže náklady na vykurovanie sú prakticky najvyššou nákladovou položkou na bývanie, konkrétne údaje o znížení nákladov na teplo v budove sú asi tým najpresvedčivejším argumentom,“ dodáva Ing. Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka ZBHS. Čo sa týka tepelných izolácií, správcovia majú priority a limity, ktoré ovplyvňuje rozpočet. Prednostne sa na bytových domoch zatepľuje strecha a obvodový plášť, vymieňajú sa okná a schodiskové sklené výplne alebo výťahy. Technické rozvody prichádzajú na rad až po nich. Ako pri všetkých úsporných opatreniach, výsledok sa nedostaví okamžite.

„Pri tepelnej izolácii potrubí je návratnosť investície tri až päť vykurovacích sezón, podľa pôvodného stavu,“ vysvetľuje Milan Krasňan, „môžu to evidovať správcovia budov, ktorí analyzujú náklady. Tiež treba rátať s tým, že po odstránení tepelných strát potrubí sa môžu pivnice a suterény ochladiť. To sa však väčšinou rieši zateplením stropov pivníc.“ Podľa Jozefa Machúna, riaditeľa OSBD Považská Bystrica, ktoré spravuje 346 bytových domov, sa v ich budovách začala inštalovať hydraulická regulácia už v rokoch 1995 až 2003, všetky už dnes majú aj automatickú reguláciu teplonosných médií a 99 % z nich aj elektronické merače s digitálnym ukazovateľom. „Rozvody vykurovacích systémov a teplej vody sú síce tepelne izolované, avšak od 1. 1. 2016 je účinná nová vykonávacia vyhláška MH SR č. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody. Vyhláška určuje minimálnu hrúbku tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody, takže ďalšie opatrenia budeme riešiť v priebehu roka,“ dodáva Jozef Machún.

Dôveruj, ale preveruj

V prípade, že sa potrebné úsporné opatrenia v bytovom dome nevykonali do konca roka 2015, je toto nedodržanie povinnosti sankcionované. Slovenská obchodná inšpekcia SOI môže v prípade zistenia nedostatkov uložiť pokutu až do výšky 1 000 €. Zatiaľ sa kontroly ešte nevykonali. „Podnety na takéto kontroly neboli podané a prvé kontroly sú naplánované v termínoch od 1. apríla 2016 po odbornom seminári a pracovnom stretnutí s odborníkmi v danej oblasti z Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktoré sa majú konať v marci 2016,“ uvádza Danuša Krkošová, hovorkyňa ÚI SOI.

Čím izolovať?

Vinutá skruž z kamennej minerálnej vlny
Vinutá skruž z kamennej minerálnej vlny s hliníkovou fóliou Knauf Insulation HPS 035 AluR na izoláciu potrubných systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie. Vinutá skruž má rovnorodé vlastnosti v celom priereze. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,033 W/(m . K) pri teplote 10 °C, presný tvar, optimalizované nastavenie na stred. Skruž má povrch z hliníka vystuženého sklenými vláknami a samolepiaci uzáver na prelepenie pozdĺžneho spoja. Vysoká tuhosť. Zabezpečuje ochranu v prípade požiaru v núdzových únikových trasách.

Vinutá skruž z kamennej minerálnej vlny

Potrubné puzdro na báze kamennej vlny
Potrubné puzdro Rockwool 800 je vyrobené z kamennej vlny s novým usporiadaním vlákien, určené na izoláciu tepelných rozvodov. Znižuje tepelné straty a tým i náklady na vykurovanie. Súčiniteľ tepelnej vodivosti je  λ = 0,033 W/(m . K) pri teplote 10 °C, Vyznačuje sa vysokou mechanickou odolnosťou v tlaku, je nehorľavé a dlkhodobo stále. Vďaka nízkemu obsahu vo vode rozpustných chloridových iónov efektívne predchádza korózii ocele. Na uzavretie puzdra je určená samolepiaca hliníková páska vystužená sklenenou mriežkou, ktorá nenahrádza nosné spoje.

Potrubné puzdro na báze kamennej vlny

 Potrubné izolačné puzdro z kamennej vlny

Rezané potrubné izolačné puzdro Isover PR 65/PR 65 AL je vyrobené z kamennej vlny. Možnosť použitia na antikorových potrubiach, vyrábané v AS kvalite. Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/(m . K) pri teplote 10 °C. Hydrofobizované, požiarne odolné. Tvar dutého pozdĺžneho deleného valca z jedného alebo viacerých segmentov so zámkom proti tepelným stratám cez pozdĺžnu drážku. Povrchová úprava z hliníkovej fólie vystuženej mriežkou zo sklených vlákien. V priečnom smere sa odporúča puzdro stiahnuť hliníkovou samolepiacou páskou alebo ovinúť drôtom.

Text: spracované v spolupráci s Petrom Šulekom, Ing. Milanom Krasňanom, Ing. Annou Krajčiovou, Jozefom Machúňom a Danušou Krkošovou

Foto: Miro Pochyba, archív výrobcov

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Komentáre