Pozvánka na Semináre o lepšej správe bytových domov

image 98936 25 v2

Združenie pre lepšiu správu bytových domov si Vás dovoľuje pozvať na bezplatné semináre pod názvom Semináre o lepšej správe bytových domov.

Na seminároch sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

V mesiaci marec sa budú konať semináre v týchto dňoch a mestách:

19.3.2018 Bratislava (program)
20.3.2018 Bytča (program)
21.3.2018 Prievidza (program)
9.4.2018 Dolný Kubín
10.4.2018 Čadca
11.4.2018 Levice
23.4.2018 Žilina
25.4.2018 Nitra
15.5.2018 Humenné
16.5.2018 Snina
17.5.2018 Michalovce
22.5.2018 Košice
31.5.2018 Banská Bystrica

Registrujte sa prostredníctvom registračného formulára alebo e-mailom na info@lepsiasprava.sk.

Občerstvenie je zabezpečené.
Hlavným cieľom seminárov je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • správnom spôsobe účtovania nákladov
 • právnom postavení zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • pragmatických riešeniach susedských problémov
 • možnostiach výmeny rozvodov v bytovom dome
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • pripravovanej novele katastrálneho zákona a jej dopadoch na správu bytového domu

Semináre sú určené pre:

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

Mediálny partner seminára: časopis SPRÁVA BUDOV

Podrobné informácie o všetkých podujatiach nájdete na www.lepsiasprava.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na Vás.