Softvéry pre správu bytových domov

Počítačový program slúži predovšetkým ako interný nástroj správcu, prostredníctvom ktorého vytvára výstupy pre vlastníkov bytov v podobe zálohových predpisov a ročných vyúčtovaní služieb. Podstatne zjednodušuje prácu s existujúcimi dátami vlastníkov bytov a nameranými hodnotami spotreby médií, ale zároveň zvyšuje …

Zástupca vlastníkov bytov

Pre bytový dom v správe je optimálne, ak má za každý vchod jedného zástupcu vlastníkov bytov. Zástupcovia vchodov potom tvoria výbor vlastníkov bytového domu. Členovia výboru sa v spolupráci so správcovskou spoločnosťou podieľajú na správe, prevádzke a obnove …

Systém evidencie a kontroly zamestnancov

Zastaranému a ľahko zneužiteľnému manuálnemu zapisovaniu do dochádzky zrejme definitívne odzvonilo. Zamestnávateľom trh ponúka jednoduchšie a efektívnejšie prostriedky na získanie prehľadu o dochádzke a činnosti ich podriadených. V súčasnosti úlohu papiera, pera aj pozorovateľa preberá elektronický systém, ktorý vďaka automatizácii …