Objem investícií do nehnuteľností v krajinách strednej a východnej Európy môže prekonať rok 2016

image 93552 25 v1

Príliv investícií do nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy vzrástol v prvej polovici roka 2017 medziročne o 17 % na 5,4 mld. eur. Výška investičného cyklu dosiahne aj v roku 2017 výšku cyklu z roku 2016 na úrovni 12,2 miliárd eur.

Uvádza to správa Colliers International 2017 o investičnej scéne v strednej a východnej Európe v prvom polroku 2017.

„Údaje za prvý polrok tohto roka naznačujú, že rekordné investície vo výške 12,2 miliárd eur do nehnuteľností v strednej a východnej Európe za rok 2016 budú v tomto roku pravdepodobne prekonané,” povedal Mark Robinson, špecialista Colliers International pre prieskum trhu v krajinách strednej a východnej Európy.

V najaktuálnejších údajoch za prvý polrok a výhľadových správach spoločnosti Colliers bol v období január až jún 2017 zaznamenaný medziročný rast v českých (114%), rumunských (155%) a bulharských (213%) objemoch investícií do nehnuteľností.
Investície v Českej republike zostali v roku 2017 najvýznamnejšími v regióne s objemom približne 2,2 mld. eur. V prvom polroku 2017 si Česká republika vymenila úlohy s Poľskom, ktoré dosiahlo toky vo výške okolo 1,5 miliárd eur v prvom polroku tohto roka. Maďarsko sa umiestnilo na treťom mieste s objemom investícií 824 miliónov eur.

V prvom polroku dominovali investície do maloobchodu, väčšina peňazí pochádzala z domácich zdrojov
Najrýchlejšie zo všetkých segmentov nehnuteľností v strednej a východnej Európe rastie objem investícií do maloobchodu a hotelov. Vedúci sektor s maloobchodnými nehnuteľnosťami zaznamenal v prvej polovici roka 2017 objem investícií približne 2,6 mld. eur. Za celý rok 2016 bol tento objem pritom viac ako 3,7 mld. eur.

Kombinácia domácich zdrojov šiestich krajín strednej a východnej Európy a cezhraničných tokov v strednej a východnej Európe tvorí 37 % investícií. To znamená 16 % nárast oproti číslam z roku 2016. V prvej polovici roka sa oživil aj tradičný tok prostriedkov z Európy do strednej a východnej Európy, pričom v prvej polovici roku 2017 predstavoval 26 % celkových investícií.

Predpovedaná kompresia výnosov, zníženie miery neobsadenosti a nárast nájomného
Kompresia najvyššie dosahovaného nájomného v hlavných mestách regiónu nastala v prvom polroku 2017 v piatich z 18 kľúčových kategórií. V porovnaní s úrovňami z roku 2016, nastala najvýznamnejšia kompresia v Sofii a Budapešti.

„V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov očakávame ďalšiu kompresiu v ôsmich z 18 kľúčových kategórií v hlavných mestách regiónu,“ povedal Mark Robinson. „Pri pohľade na čísla predpokladáme v piatich prípadoch pokles a v troch prípadoch zvyšovanie neobsadenosti v administratívnych a priemyselných budovách. Očakávame nárast nájomného v deviatich z 30 kľúčových kategórií v hlavných mestách regiónu, ktoré sledujeme v krátkodobom až strednodobom horizonte. Len pri dvoch očakávame pokles. Dynamika rastu nájmu vyzerá najsilnejšie v kanceláriách, logistike a tradičných nákupných centrách.“

Zdroj: Colliers International Group