05 krtis

Bytový dom Kaskády

Záujem o bývanie je aj v menších mestách a obciach po celom Slovensku. Jedným z takýchto projektov, ktoré sledujú stály dopyt, je bytový dom Kaskády na Okružnej ulici neďaleko centra Veľkého Krtíša. Pozemok je zo západnej, južnej a východnej strany …
04 malacky

Bytový dom Macek

V lokalite Vinohradské na hranici s priemyselným areálom v západnej časti Malaciek má vyrásť projekt, ktorý nie je v našich končinách úplne typický. Projekt Macek, za ktorým stojí developerská spoločnosť Qh Macek, pripravuje začiatok stavebných prác na rezidenčnom objekte …
web

Prehľadne na novom webe

Ponuka sporenia, úverov na bývanie, online poistenia či informácií o spoločnosti je nielen dostupná na jednom mieste – novom webe www.wuestenrot.sk. Od marca 2019 má úplne nový dizajn i štruktúru, vytvorenú na jednoduché, intuitívne používanie.
05 mlyny

Mlyny

Tridsiatku nových bytov v Piešťanoch vytvorí projekt Mlyny, ktorý vzniká prestavbou administratívnej budovy na okraji priemyselného areálu. Komplex je zo severu ohraničený Hurbanovou ulicou, z juhu a západu areálom, v ktorom sídlia firmy a sklady, a z východu domovou zástavbou.
01 nova dunajska variant B

Rezidencie Nová Dunajská

Na Dunajskej ulici sa začiatkom budúceho roka začne s výstavbou mestského domu Nová Dunajská, ktorý bude zasadený do prieluky medzi dvoma existujúcimi budovami. Vzhľad fasády nadväzuje na charakter susedných domov tak, aby nenarúšal jednotnú podobu ulice.
04 ludwigov mlyn 5

Ludwigov mlyn

Historický Ludwigov mlyn bol prvým parným, neskôr elektrickým a zároveň najväčším mlynom v Bratislave. Z rozsiahleho areálu, ktorý zapĺňal celý blok medzi Karadžičovou, Krížnou, Trnavským mýtom a Metodovou, sa žiaľ zachovala už len malá časť mestského paláca rodiny Ludwigovcov …