Štúdium

Akreditovane štúdium správy bytového fondu

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa bytového fondu. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2021/25/1.

Dôležitá je spätná väzba

Platforma resitech umožňujúca digitálnu správu bytových domov je úspešný slovenský startup, za ktorým stojí skupina nadšencov. Ich hlavným cieľom je maximalizovať efektívnosť komunikácie medzi všetkými zúčastnenými subjektmi.Preto ako prví priniesli napr. možnosť elektronického hlasovania v …

Nový stavebný zákon

Nový stavebný zkon prináša viaceré významné zmeny, ktoré by mali urýchliť územné aj stavebné konanie.