Dôležitá je spätná väzba

Platforma resitech umožňujúca digitálnu správu bytových domov je úspešný slovenský startup, za ktorým stojí skupina nadšencov. Ich hlavným cieľom je maximalizovať efektívnosť komunikácie medzi všetkými zúčastnenými subjektmi.Preto ako prví priniesli napr. možnosť elektronického hlasovania v …

Nový stavebný zákon

Nový stavebný zkon prináša viaceré významné zmeny, ktoré by mali urýchliť územné aj stavebné konanie.