Expanzia siete stavebnín

Spoločnosť bauMax plánuje počas nasledujúcich troch rokov rozšíriť sieť pobočiek na 16 predajných miest. Najbližšie pripravuje nové predajne v Prievidzi a Trnave. V roku 2006 spoločnosť dosiahla obrat 4,2 miliardy Sk, čo predstavuje celkový nárast …

HorSki park

K najväčším investíciám do cestovného ruchu na Spiši sa radí pripravovaný projekt HorSki park na okraji Národného parku Slovenský raj nad Novoveskou Hutou. Zámerom je vybudovať moderné lyžiarske stredisko, ktoré by malo bezprostredne susediť s …