Komplexná obnova bytových domov 2015

image 77607 25 v1

Združenie pre podporu obnovy bytových domov spolu so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na IX. medzinárodnú konfenrenciu KOBD 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. až 27. 11. 2015 v Grand hoteli Permon.

Jej tohtoročným podtitulom je Manuál stavebných, technologických a energeticky efektívnych riešení. V rámci trojdňovej konferencie bude do odborného programu zaradených osem tematických celkov. Odborným garantom podujatia je prezident združenia prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., a organizačným garantom výkonný predseda združenia Ing. Miroslav Vereš.

Obsah odborných sekcií korešponduje s pojmom komplexnosti, aj preto zostáva už tretíkrát nezmenený. Svoje nezastupiteľné miesto a priestor dostanú legislatívne témy, finančné inštitúcie a ŠFRB. Tradičné témy, ktoré sa týkajú obnovy (či už stavebných konštrukcií, alebo technických zariadení budov), v úzkej spojitosti s architektúrou, prípravou a realizáciou komplexnej obnovy a s nadväzujúcou správou bytových domov, tvoria aj v tomto roku veľmi silný blok plný dôležitých informácií o novinkách a inovatívnych riešeniach v danej oblasti.

Prvou novinkou oproti predchádzajúcim ročníkom, ktorá vyplynula z požiadaviek účastníkov, je zaradenie diskusie za každou odbornou sekciou. Ďalšou novinkou je možnosť prihlasovania účastníkov výlučne elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.obnova-domov.sk. Už tradične bude súčasťou konferencie aj veľká sprievodná výstava popredných firiem pôsobiacich v predmetnej oblasti a tiež bohatý spoločenský a kultúrny program.

Ing. Miroslav Vereš, výkonný predseda Združenia pre podporu obnovy bytových domov

Komentáre