Chodník bez bariér

image 94845 25 v1

Dlhé roky nefunkčný chodník pri bytovom dome na Palatínovej ulici v Komárne po obnove umožňuje občanom konečne bezpečný pohyb a komfortný bezbariérový prístup do bytového domu.

Chodník na sídlisku z 80. rokov 20. storočia nikdy poriadne neslúžil na svoj účel, pretože bol prerušený parkoviskom. Občania, ktorí chodili pozdĺž ulice, museli schádzať z chodníka na vozovku alebo prechádzať po vyšliapanom chodníku v tráve. Rovnako aj vodiči, ktorí tu parkovali, sa dostali k vstupu do bytového domu iba po ceste, takže boli vystavovaní riziku kolízie s okoloidúcimi vozidlami. „V dome bývajú aj zdravotne ťažko postihnutí ľudia na vozíčku, ktorí sa po vystúpení z vozidla nemali šancu dostať k domu bez asistencie, lebo museli prekonať obrubník,“ priblížil situáciu na sídlisku primátor mesta László Stubendek. „Keďže sme nápravu nevedeli zabezpečiť z vlastných zdrojov, využili sme príležitosť a požiadali o príspevok z grantového programu Prvej stavebnej sporiteľne.

Realizácia projektu si vyžiadala vybúranie časti parkoviska, úpravu komunikácie a vybudovanie bezbariérového chodníka s plynulými nájazdmi z parkoviska. Obnovy sa dočkal aj generáciami ušliapaný trávnik. Celková cena sa vyšplhala na sumu 6 084 €, z čoho 70 % nákladov pokryl príspevok z grantu. Zvyšných 30 % financovalo mesto zo svojho rozpočtu.

„Grantový program zameraný na renováciu vnútroblokov a verejných priestorov obytných súborov sme spúšťali so zámerom prispieť ku skvalitneniu životného prostredia obyvateľov sídlisk. Pri pohľade na doteraz zrealizované projekty som veľmi rád, že naše finančné príspevky sa nepoužili len na kozmetické úpravy, ale tak, ako aj v tomto prípade boli často investované do zabezpečenia vyššej bezpečnosti a bezbariérových riešení,“ uvádza predseda predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš. „Podporou tohto projektu v Komárne sme prispeli k riešeniu veľmi konkrétneho, praktického problému, ktorý miestnym obyvateľom strpčoval život celé desaťročia, a to je niečo, z čoho mám skutočne dobrý pocit.“

Novovybudovaný bezbariérový chodník s plynulými nájazdmi z parkoviska umožňuje bezpečný a jednoduchý prístup k vstupom do bytového domu.
BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK
Miesto: Palatínova ulica 67 – 71, Komárno
Odovzdanie do užívania: 15. 11. 2016
Celkové náklady: 6 084 €
Financovanie: 70 % grantový program Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., 30 % z mestského rozpočtu

Text: spracované v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou
FOTO: Miro Pochyba

Komentáre