20. ročník verejnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

image 99042 25 v1

Jubilejný 20. ročník verejnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v januári 2017. Súťažné návrhy sú už odovzdané.

Jubilejný 20. ročník verejnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie organizovanej Ministerstvom dopravy a výstavby SR sa postupne presúva do svojej druhej fázy.
Dlhodobým zámerom súťaže je vyzdvihnúť kvalitné a hospodárne riešenia bytovej výstavby a podporovať tak rozvoj bytovej výstavby na Slovensku. Už 20. ročník bol vypísaný v januári minulého roka. Do 31. januára 2018 bolo možné do súťaže prihlásiť bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2017, a to do jednej z troch kategórií: a) byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením, b) formy bývania odlišného štandardu a c) obnova bytového fondu.

Na základe súťažných podmienok bolo do aktuálneho ročníka súťaže zaradených 12 stavieb. Od začiatku súťaže sa jej aktívne zúčastňujú predovšetkým stavby podporené z verejných zdrojov, financované prostredníctvom kombinácie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR a zvýhodneného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania realizované samosprávou. Aj v tomto ročníku sa tento trend opäť potvrdil.

Prihlásené súťažné návrhy bude posudzovať sedemčlenná odborná porota menovaná ministrom dopravy a výstavby SR. Svoje miesto v nej majú zástupcovia akademickej obce, profesijných a odborných zväzov, ako aj ministerstva.

Členovia poroty prvýkrát zasadnú v marci. Každý zo súťažných návrhov odborná porota posúdi v dvoch kolách, a to na základe dokumentácie a následne obhliadky vybraných súťažných návrhov priamo v mieste stavby. Potom nominuje tie najlepšie riešenia na udelenie cien v jednotlivých kategóriách.

Výsledky aktuálneho ročníka budú slávnostne vyhlásené najneskôr do
30. júna 2018. Následne ministerstvo vydá Katalóg technických riešení bytových stavieb. Obsahom uvedenej publikácie budú podstatné informácie o všetkých stavbách, ktoré sa zúčastnili aktuálneho ročníka súťaže.

1. miesto v kategórii C v roku 2017 získal projekt v meste Medzilaborce – bytový dom 24 b. j. – II. etapa.

1. miesto v kategórii C v roku 2017 získal projekt v meste Medzilaborce – bytový dom 24 b. j. – II. etapa.
Cenu časopisu Stavebné materiály v roku 2017 získal projekt Zákopčie – 11 b. j.
Cenu časopisu Stavebné materiály v roku 2017 získal projekt Zákopčie – 11 b. j.

2. miesto v kategórii B v roku 2017 získal projekt Spišský Hrhov – bytový dom 4 b. j. – Osloboditeľov.
2. miesto v kategórii B v roku 2017 získal projekt Spišský Hrhov – bytový dom 4 b. j. – Osloboditeľov.

Text: odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja MDV SR

Komentáre