Konferencia FACILITY MANAGEMENT 2016

image 85039 25 v1

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia spolu so Stavebnou fakultou STU a Slovenskou komorou stavebných inžinierov organizuje v dňoch 6. a 7. októbra 2016 konferenciu FACILITY MANAGEMENT 2016 -  Outsourcing v správe a údržbe budov.

Cieľom konferencie je aj v tomto roku informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v oblasti facility managementu ako i poskytnúť možnosť zoznámiť sa s problematikou outsourcingu v praxi.

Konferencia má štyri odborné sekcie:
I. Facility managment
II. Správa budov
III. Prevádzka budov, Energetický manažment
IV. Informačné technológie

target=“_blank“>Program konferencie

Odborným garantom konferencie FACILITY MANAGEMENT 2016 je prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. a doc.Ing. Viera Somorová, PhD.

Pozývame všetkých odborníkov – facility manažérov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách jako i správcov budov.

V prípade záujmu zúčastniť sa konferencie je možné sa prihlásiť target=“_blank“>formou priloženej prihlášky.

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
odborný garant

Ilustračné foto: Cigler Marani

Komentáre