Konferencia Facility management 2014

image 67391 25 v1

Aplikácia facility managementu v praxi umožňuje manažmentu efektívnejšie riadenie hlavného predmetu podnikania s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku. Preto táto problematika získava pomaly, ale isto čoraz viac na svojom význame. Záver septembra tak bude patriť dvanástemu ročníku konferencie Facility Management 2014 s podtitulom Prevádzka a údržba budov a ich technických systémov.

Aktuálne témy budú môcť prediskutovať odborníci v tejto oblasti v hoteli Patria na Štrbskom Plese 30. septembra až 1. októbra 2014. Konferencia je rozdelená do piatich tematických celkov – facility management, správa budov, prevádzka, oprava a údržba budov, energetický manažment a informačné technológie.

//Facility_management_2014_PROGRAM.pdf>Program konferencie

Podrobný program nájdete na www.sstp.sk.

Ilustračné foto: Dano Veselský