ASB GALA

asb gala hero

NOVINKYARCHÍV

ASB GALA je podujatie, ktoré si pre svoj komplexný záber od developerov cez projektantov, architektov a tiež odborných pedagógov až po stavebné spoločnosti už viac ako desaťročie drží svoje renomé a pevné miesto medzi rôznymi súťažami a oceňovaním v oblasti architektúry a stavebníctva. Kladie si za cieľ vyzdvihnúť tých najlepších, ktorí pomáhajú zveľaďovať našu krajinu, tých, ktorí doslova priložili ruku k budovaniu prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme, kde vyrastajú naše deti.

» OSOBNOSŤ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA

Oceňujeme tých, ktorí svojou odbornosťou, charizmou a neúnavnou prácou pozitívne ovplyvňujú slovenské stavebníctvo.

» STAVEBNÁ FIRMA ROKA

Vyzdvihujeme firmy, pre ktoré je férové podnikanie a kvalitne vykonaná práca základným princípom ich fungovania.

» DEVELOPER ROKA

Cenu odovzdávame tým, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť a nie je im ľahostajný vzhľad miest, obcí a kvalita verejného priestoru.

ASB GALA 2018

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 22. mája 2018 už 12. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

ASB GALA 2018 Ocenení

Víťazi ASB GALA 2018: zľava: Ing. arch. Juraj Benetin – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa asbsk.asb.sk, Ing. Arch. Martin Šichman a Ing. Branislav Čavoj, Nadácia Cvernovka – ASB Špeciálna cena, Ing. Arch. Juraj Šujan – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, Ing. Ivan Bezák PhD., INGSTEEL – ASB Stavebná firma roka, Jakub Gossányi a Martin Marko, HB REAVIS SLOVAKIA – ASB Developer roka aj ASB Developer roka podľa asbsk.asb.sk, Ing. Miroslav Potoč, SKANSKA SK – ASB Stavebná firma roka podľa asbsk.asb.sk.

POZRITE SI FOTOGALÉRIU ZO SLÁVNOSTNÉHO GALAVEČERA

Privítanie
Odovzdávanie cien
Záver

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA 2018 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:

  • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
  • ASB Developer roka,
  • ASB Stavebná firma roka.

ASB GALA je rešpektované podujatie s cieľom každoročne oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti.

Slávnostný večer sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J. E. Andreja Kisku, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Spolku architektov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty získajú nomináciu na ocenenie v jednotlivých kategóriách, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2018 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr, ktorí pozvanie do poroty prijali a hlasovaním vyjadrili svoj názor.

Na portáli asbsk.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.
Počas galavečera boli vyhlásené hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty aj víťazi internetového hlasovania.

Hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty získali:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2018
Ing. arch. Juraj Šujan

ASB Developer roka 2018
HB REAVIS SLOVAKIA, a. s.

ASB Stavebná firma roka 2018
INGSTEEL, spol. s r. o.

Hlasovanie verejnosti cez asb.sk:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Ing. arch. Juraj Benetin

ASB Developer roka
HB REAVIS SLOVAKIA, a. s.

ASB Stavebná firma
Skanska SK, a. s.

Už po štvrtýkrát bola udelená aj Špeciálna cena. Vydavateľstvo JAGA a nominačná komisia sa v snahe vyzdvihnúť mimoriadny projekt z oblasti architektúry, stavebníctva či rozvoja miest a obcí tento rok rozhodli udeliť Špeciálnu cenu Nadácii Cvernovka za významnú a aktívnu činnosť v kultúrno-spoločenskom dianí v hlavnom meste SR, ako aj za vytvorenie nového kultúrneho a kreatívneho centra v Bratislave. Je to aj ocenenie tejto nadácie za úsilie o lepšie mesto a spoločnosť, za záchranu kultúrneho dedičstva a za zodpovednosť v environmentálnych otázkach. Nová Cvernovka sídli v budove bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej na Račianskej ulici, ktorú umelci získali do 25-ročného nájmu od Bratislavského samosprávneho kraja. V týchto priestoroch plánujú členovia uvedenej nadácie uskutočňovať umeleckú, vzdelávaciu a zábavnú činnosť. V centre sa budú striedať prednášky, diskusie, koncerty, divadelné, literárne, výstavné a iné aktivity či festivaly.

ASB GALA večer 2018 sa konal v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave a jeho slávnostnú atmosféru s vyše 200 hosťami spevácky kolorovala česká speváčka Hana Holišová. Oficiálnu časť večera moderoval Michal Kovačič.

Foto: Martin Matula, Miro Pochyba