1 / 8
Skalné mesto Petra v Jordánsku vytesané do pieskovca bolo odkryté až v 19. storočí. Zdroj: Shutterstock