Pohľad na revitalizovaný verejný priestor pred hlavným vstupom do budovy a do strediska kultúry.