Časti New Yorku, zobrazujúce Manhattan, Queens a Brooklyn. Základné obrysy a údaje o výške sa použili na výpočet celkových hmotností budov. Zdroj: Earth's Future