asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Stavba roka 2011 - Univerzitná knižnica v Nitre

20.10.2011
Na slávnostnom galavečere, ktorý sa konal včera v bratislavskom Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava, boli vyhlásené výsledky 17. ročníka prezentačnej celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2011. Hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2011 získala Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Odborná porota sa rozhodla udeliť 4 nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a Zvláštnu cenu poroty.
Nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
FOTO: Juraj Bartoš, ZIPP Bratislava, spol. s r. o.

Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca
FOTO: Ctibor Bachratý

PHOENIX ZEPPELIN v Banskej Bystrici

FOTO: Ing. arch. Branislav Hovorka

Zimný štadión Ondreja Nepelu
FOTO: Prof. Ľubo Stacho

Hlavná cena titul STAVBA ROKA 2011 za:

- za optimálne osadenie stavby na pozemku areálu Univerzity Konštantína Filozofa,
- za vyriešenie stiesnených pomerov medzi jestvujúcou zástavbou a valcovitou prístavbou, čím je vylúčený konflikt medzi pôvodnou budovou a novostavbou knižnice,
- za bezchybne vyriešenú dispozíciu stavby s vylúčením stratových plôch,
- za perfektne dotiahnutie celkového architektonického riešenia až do absolútnej prehľadnej jednoduchosti, čo má byt vždy konečným cieľom každého riešenia,
- za efektívne vyriešenie nízkej spotreby energie hlbokými traktami, optimálnym pomerom plochy fasády k ploche budovy a dobrou ochranou proti prehrievaniu budovy slnolamami,
- za zaujímavé použitie netradičných materiálov na opláštenie budovy knižnice – pohľadový betón a tieniaca nerezová sieť v kombinácii s automatickými roletami ktoré umocňujú atypický architektonický výraz budovy,
- za nadštandardnú kvalitu stavebnej realizácie a remeselných prác hlavným zhotoviteľom, najmä pri vysoko stavebno-technicky náročnom kruhovom komunikačnom železobetónovom jadre a železobetónovom nosnom systéme krátkych stenových nosníkov do kruhu.UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, II. etapa
FOTO: Juraj Bartoš, ZIPP Bratislava, spol. s r. o.

Zvláštna cena poroty
SIGNUM M & SFOTO: Andrea Kornošová

Dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska:
Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
TERMINÁL – Letisko M. R. Štefánika Bratislava - Airport Bratislava, a. s. (BTS)FOTO: Juraj Bartoš

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy
BRATISLAVA – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANAFOTO: Jozef Mravec

Sedem cien vyhlasovateľov súťaže:
Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
RODINNÝ DOM v Záhorskej Bystrici
FOTO: Pavel Meluš

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
za vysokú kvalitu stavebnej realizácie
Bytový komplex HLBOKÁFOTO: Ing. arch. Juraj Hantabal

Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela
Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH
FOTO: Jakub Hauskrecht
Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe
Multifunkčný komplex RIVER PARKFoto: Marek Velček

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a  stavebníctva – ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela
Polyfunkčný objekt RETROFOTO: Paťo Safko

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela
Hotel ZOCHOVA CHATA****FOTO: PhDr. Ján Kuchta; PANOX, spol. s r. o.
Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2011  (vrátane rodinného domu)
Rezidencia CASSOVARFoto: prof. Ľubomír Stacho

Cenu verejnosti 2011
o najkrajšiu stavbu v súťaži, ktorú udeľuje široká verejnosť internetovým hlasovaním na internetovom portáli zoznam.sk
Multifunkčný komplex RIVER PARKFoto: Lenka Rajčanová
30 súťažných návrhov posudzovala odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorej predsedal Dipl.- Ing., Acad. Arch. Igor Barta z Nemecka a podpredsedom bol Prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Ďalšími členmi poroty boli Architekt Dipl.- Ing. Stanislaus Dukat z Rakúska, Ing. Miloš Kremeň; Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD.; Ing. František Slávik; Ing. Karol Zaremba; Doc. Ing. Július Šoltész, PhD. a Ing. Mária Brichtová, sekretár súťaže.


-->-->
Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP