asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Administratívna budova Vydavateľstva JAGA

23.08.2010
novostavba, Bratislava, Lamačská cesta 45
Miesto / Location: Mestská časť Bratislava – Lamač
Druh výstavby: Novostavba
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián Pokrivčák
Ing. arch. Monika Štekláčová
Spolupráca / Cooperation: Ing. arch. Ľubica Ornthová
Generálny projektant / General designer: Ateliér 3M, s. r. o.
Stavebník, developer: Vydavateľstvo JAGA
Začiatok výstavby / Beginning of construction: júl 2008
Koniec výstavby / Completion of construction: november 2009
Plocha pozemku / Lot area: 1 183 m2
Zastavaná plocha / Built-up area: 406 m2
Obostavaný priestor / Surrounded space: 7 050 m3
Úžitková plocha / Usable area: 1.PP – 495 m2
1. NP – 393 m2
2. NP – 397 m2
3. NP – 395 m2
4. NP – 320 m2
Generálny zhotovovateľ / General contractor: ise, s. r. o.
Technický dozor, inžiniering, supervízor / Value engineering: TDI – kompleting, s. r. o.

Realizáciou vlastnej budovy v Lamači vydavateľstvo JAGA zhmotnilo svoje predstavy o dobrej architektúre a do života zároveň uviedlo ústrednú náplň svojej vydavateľskej činnosti: stavebnú prax.

Pod novostavbu administratívnej budovy vydavateľstva JAGA sa podpísal bratislavský architektonický ateliér 3M, ktorý svoju základnú ideu vpísal už do pôdorysu naznačujúceho otvorenú knihu. Obsah vnútra budovy sa prejavil aj na fasáde v podobe prelínania dvoch hmôt – bielej, grafickej – vyjadrujúcej vydavateľskú činnosť a tmavosivej, technicistickej – obloženej pásovými oknami, ktorá zasa charakterizuje administratívu a jej racionálnou prevádzku.

Myšlienka pôvodného open-space zarezonovala v dispozícii cez filozofiu otvorenej spoločnosti. Kancelárie sú navzájom opticky prepojené presklenými dverami a oknami vytvárajúcimi dojem zväčšeného priestoru.

K unikátom technického vybavenia budovy patrí systém vykurovania založený na tepelnom čerpadle, ktoré pracuje systémom vzduch – vzduch. Energiu, ktorú tepelné čerpadlo zoberie z vonkajšieho vzduchu, odovzdá prostredníctvom freónového rozvodu a interiérových parapetných fancoilov do vzduchu v kanceláriách. Tým sa podarilo efektívne zväčšiť možnosti použitia tepelného čerpadla na vykurovanie až do vonkajšej teploty mínus 20 stupňov bez iného alternatívneho zdroja vykurovania (elektrokotolňa).


foto: Michael DURCZOK, Daniel VESELSKÝ


Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP