Návrh budovy pre SAK na Kolárskej ulici v Bratislave. Zdroj: Ateliér VAN JARINA