Partneri sekcie:
  • Deceuninck

Pri riešení nového bývania je väčšinou prvá otázka: novostavba alebo rekonštrukcia? Odpoveď záleží od povahy investora, ale aj finančnej situácie. Rekonštrukcia vidieckeho domu v Jabloňovciach priniesla novým majiteľom komfortné bývanie a zároveň sa podarilo zachovať pôvodné vidiecke rysy objektu s ohľadom na prostredie, v ktorom sa nachádza.

Na hraniciach zovšeobecnenia

Na hraniciach zovšeobecnenia

Interiér aj exteriér VillAnn na polostrove južne od Göteborgu sa blíži krajnej abstrakcii. Objekt sa zakladá na princípe vrstvenia, ktorý je typický pre tvorbu architekta Gerta Wingårdha. Tentoraz sa prejavil ako kompozícia prieniku dvoch tesne …