Komfortné dve stodoly

image 79973 25 v4

Aj zdanlivo jednoduchý pôdorys môže v sebe ukrývať dôsledne premyslené riešenie rodinného domu.

Rodinný dom sa nachádza v tichej severnej časti poľského mesta Tychy, neďaleko lesného komplexu v slepej ulici, ktorá vytvára spojenie medzi severozápadným rohom pozemku a hlavnou cestou.

Na zjednodušenie manévrovateľnosti s autom je umiestnená druhá časť domu naproti vjazdu na pozemok.

Územný plán založený na analýze urbárneho prostredia určuje tvar strechy a maximálnu výšku budov. Obdĺžnikový tvár pozemku a jeho orientácia na juhozápad určili umiestnenie rodinného domu.

Požiadavkou investora bolo, aby sa dom otváral do južnej záhrady, pri zachovaní priestrannosti a komfortu.

Požiadavkou investora bolo, aby sa dom otváral do južnej záhrady, pri zachovaní priestrannosti a komfortu. Aby to architekti dosiahli, rozdelili dom na dve materiálové a funkčne odlišné zóny. Prvú hmotu domu, do ktorej situovali dennú časť, otočili na juh.

Aby zjednodušili manévrovanie s autom umiestnili druhú časť domu naproti vjazdu na pozemok. Tu sa nachádzajú ďalšie funkčné zóny. Navyše, obidve hmoty sú navzájom paralelné, pričom sa od seba odďaľujú, čím sa dosiahlo zväčšenie príjazdovej cesty, pretože na otočenie vozidla je k dispozícii úzka prístupová cesta.

Obdĺžnikový tvár pozemku a jeho orientácia na juhozápad určili umiestnenie rodinného domu. Dom tvoria dve hmoty, ktoré sú navzájom paralelné, pričom sa od seba odďaľujú, čím sa dosiahlo zväčšenie príjazdovej

Tento prístup architektov umožnil vytvoriť zatienenú privátnu terasu, ktorá je priamo prístupná zo spálne. Jednotlivé časti domu zároveň pôsobia ako tienenie, vďaka čomu nie je hlavná spálňa v popoludňajších hodinách vystavená priamemu slnečnému žiareniu, čo prispieva k ochladeniu priestoru.

Obidve hmoty domu sú navzájom prepojené svetlým, otvoreným a zaskleným mezanínom.

Pre zachovanie vnútorného komfortu sú všetky denné časti umiestnené na prízemí domu.

Vďaka použitiu odolných fasádnych materiálov si dom zachová počas celej svojej životnosti pôvodný vzhľad. Pre zachovanie vnútorného komfortu sú všetky denné časti umiestnené na prízemí domu. Zvyšné priestory sú umiestnené na prvom poschodí. Interiéru dominujú dve farby a minimalistické zariadenie, ktoré sú v kontraste s chladnou fasádou.

Zvyšné priestory sú umiestnené na prvom poschodí.

Vysoká kvalita rodinného domu a jeho detailov je výsledkom použitých materiálov, dôsledného spracovania a neustáleho dohľadu dizajnérov nad investíciami.

Interiéru dominujú dve farby a minimalistické zariadenie, ktoré sú v kontraste s chladnou fasádou.

Pôdorysné riešenie prízemia

Pôdorysné riešenie 1. NP

Projekt: rodinný dom Dve stodoly
Architekti: RS+Robert Skitek
Miesto realizácie: Tychy, Poľsko
Pôdorysná plocha: 251 m2
Spolupracujúci architekti: Robert Skitek, Szymon Borczyk
Konštrukcia: Jan Kostorz

TEXT: RS+Robert Skitek, wad
FOTO: Tomasz Zakrzewski, http://archifilio.pl/