Ako predĺžiť životnosť drevených konštrukcií

ako predlzit zivotnost drevenych konstrukcii

Drevo je tradičný materiál používaný na stavbách odnepamäti. V súčasnosti sa dostáva opäť stále viac do popredia, moderným stavbám dodáva šmrnc, robí ich pocitovo príjemnejšími, útulnejšími. Drevo, ktoré ostáva v stavbe zabudované, treba správne ošetriť. O tom, na čo si dať pozor pri realizácii stavby s použitím drevených konštrukcií, sme sa porozprávali s Pavlínou Hozovou, produktovou manažérkou firmy Fungi.

Kde všade  má drevo svoje uplatnenie pri realizácii stavieb? Aké sú novinky či netradičné použitie?
Drevo si nachádza v modernej dobe čoraz väčšie uplatnenie. Ide síce o tradičný materiál, ale aj dnes dodáva pocit pohodlia a bezpečia uprostred prírody… Svojimi vlastnosťami poskytuje vyšší komfort a väčší pocit spätosti s prírodou ako iné stavebné materiály. Dôkazom je aj čoraz väčší záujem o drevostavby (mnohé z nich dokonca prekonávajú rôzne výškové rekordy) alebo aspoň o rôzne riešenia interiérových priestorov v bytových jednotkách či obytných domoch.

Na čo by mali myslieť architekti a projektanti ešte v projekčnej fáze? Aké dôležité kroky súvisia s použitím drevených konštrukcií pri realizáciách stavieb?
Drevo, ktoré ostáva v stavbe zabudované, treba správne ošetriť. Už pri projekcii treba myslieť na to, kde bude drevená časť stavby začlenená. Môže ísť o interiérové obklady, strešnú konštrukciu, podhľady, podlahy a podobne. Drevo je prírodný materiál, a preto prirodzene podlieha ,,skaze“ prirodzeného prostredia – plesne, huby, drevokazný hmyz. Treba pamätať na to, že po zabudovaní dreva do stavby, ale hlavne po jej zobytnení nebude možné drevo po napadnutí niektorým zo spomenutých škodcov len tak ľahko a v plnej miere ošetrovať a chrániť. Preto treba vykonať preventívne opatrenia už pred zabudovaním drevených prvkov do stavby a použiť správny ochranný prostriedok podľa toho, kde sa drevo bude nachádzať. Predíde sa tak nepríjemnostiam pri odstraňovaní poškodení počas užívania stavby a zároveň sa predĺži životnosť použitých drevených prvkov. Medzi najčastejšie neželané problémy patria plesne v dome, následné vdychovanie spór a s tým spojené rôzne alergie, ďalej sú to huby, ktoré narúšajú štruktúru dreva a jeho vzhľad, statika konštrukcie je často ohrozená pre poškodenie hmyzom. Sprievodným javom napadnutia hmyzom sú zvuky hryzenia a vypadávajúce piliny po larvách s rizikom zavlečenia húb.

Akých chýb pri použití dreva na stavbách by sa mali vyvarovať stavebné spoločnosti?
Treba dbať na kvalitu použitého dreva, nepoužívať drevo napadnuté hubami či hmyzom. Nezabudnúť ošetriť rezné hrany, čapy, otvory po vŕtaní, to všetko sú miesta možného napadnutia biotickými škodcami. Po zabudovaní je potrebné zafixovať naimpregnované časti (ak neboli ošetrené nevymývateľným prostriedkom) vystavené poveternostným podmienkam (podhľady, okná…) lakom, prípadne lazúrou. Azda netreba ani pripomínať, že je dôležité dodržiavať predpísané technologické postupy (najmä riedenie a výdatnosť). Rada by som zdôraznila, že konštrukcia strešného krovu predstavuje výraznú finančnú čiastku v rozpočte výstavby, ale impregnácia drevených prvkov je cenovo (v pomere k cene strechy) zanedbateľná položka. Významným spôsobom však predlžuje životnosť strechy a zároveň sa podieľa na pohodlnom bývaní.

Aké prípravky treba použiť na ochranu stavebného reziva?
V zásade treba vyberať profesionálne výrobky, napríklad fungicídny a insekticídny vodou riediteľný koncentrát na dlhodobú ochranu dreva v interiéroch aj exteriéroch s preventívnym účinkom proti plesniam, drevokazným hubám a drevokaznému hmyzu. Vyššie požiadavky na ochranu v exteriéri je možné zabezpečiť následným krycím náterom proti vymývaniu z dreva.

Je rozdiel v ošetrovaní zabudovaného dreva a napríklad drevených prvkov v exteriéri – obkladov, plotov či dreveného mobiliáru?
V exteriéri je vhodné použiť kvapalný nevylúhovateľný prípravok na dlhodobú ochranu dreva v exteriéri i interiéri proti plesniam, drevokazným hubám a drevokaznému hmyzu. Vyberať treba prípravok, ktorý je vhodný na ošetrenie dreva umiestneného vonku, trieda použitia 3 –ploty a záhradné stavby – a trieda použitia 4 – palisády, stĺpy v trvalom styku so zeminou či sladkou vodou. Po aplikácii prípravok potrebuje čas na fixovanie do dreva, lehota je približne 48 hodín. Následne môže byť ošetrené drevo vystavené pôsobeniu nepriaznivých klimatických podmienok počas realizácie stavby.

Ako je možné ošetriť drevo, ktoré už je zabudované, keď počas užívania stavby alebo pri rekonštrukcii zistíme, že došlo k jeho poškodeniu drevokazným hmyzom?
Určite treba siahnuť po účinných prostriedkoch s insekticídnym účinkom určených na likvidáciu drevokazného hmyzu v už napadnutom dreve s následnou preventívnou ochranou proti týmto škodcom. Odporúčam hľadať prostriedky, ktoré likvidujú škodcu vo všetkých jeho vývojových štádiách (vajíčko, larva, kukla, dospelý jedinec), poskytujú preventívnu ochranu proti plesniam, hubám aj hmyzu a podľa potreby je v ich prípade možné vybrať si ako riedidlo buď vodu, alebo lieh.

Okrem živých organizmov môže zásadne a nevratne poškodiť drevenú konštrukciu či prvky aj oheň. Drevo je mimoriadne horľavý materiál, ale je možné ho proti požiaru ochrániť aj náterom?
Dobrá otázka. V našom portfóliu máme prípravky, ktoré znižujú reakciu dreva na oheň a zároveň pôsobia preventívne aj proti ostatným spomínaným škodcom. Sú vhodné na ošetrenie všetkých drevených stavebných konštrukčných prvkov a ďalších materiálov na báze dreva zabudovaných v interiéri.

TEXT: Mária Nováková
Foto: Bochemie

Článok bol uverejnený v časopise ASB.