2 / 16
V objekte bývalých zadných stavov sa teraz nachádza reštaurácia Amalia.