asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Mestské zásahy prichádzajú do Trnavy

18.01.2016

Mestské zásahy sú na Slovensku už pomerne zavedeným formátom, mnohí ich určite poznáte z iných miest. Ich cieľom je vylepšenie verejného priestoru mesta po funkčnej a estetickej stránke. Nejde pritom len o pomenovanie jeho nevyužitých, či slabých miest, ale rovno o navrhnutie rôznorodých riešení – takzvaných zásahov. Možnosť zapojiť sa má celá verejnosť.

Mestské zásahy sa po prvýkrát uskutočnili pred siedmymi rokmi v Bratislave z iniciatívy architektov Matúša Valla a Olivera Sadovského. Od vtedy prebehli vo viacerých slovenských a českých mestách. Ukázalo sa, že je to výborná možnosť, ako zapojiť širšiu odbornú i laickú verejnosť do riešenia problémov miest a diskutovať o nich.

Cieľom Mestských zásahov Trnava 2016 je nájsť v meste problematické alebo nevyužité miesta a kreatívne do nich zasiahnuť. Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu - od umeleckých inštalácii, úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonické koncepty.

Nie je to len o hľadaní problémov mesta, ale aj o odkrývaní jeho nevyužitého potenciálu.

Mestské zásahy Trnava 2016 vznikajú v úzkej spolupráci s mestom Trnava, ktoré má silný záujem vybrané návrhy zrealizovať. Z toho dôvodu sme zostavili panel odborníkov, ktorý všetky prijate návrhy posúdi a odporučí mestu konkrétne zásahy na realizáciu. Nejde však o súťaž, len o snahu pozrieť sa na jednotlivé zásahy a verejný priestor mesta z viacerých pohľadov a realizovať to najvhodnejšie.

Sú dve priame možnosti ako sa zapojiť. Pridaním podnetu alebo pridaním projektu.
PROJEKT/
Projekt je konkrétny návrh zásahu do verejného priestoru, ktorý môže mať rôznu podobu. Vždy je však potrebné pripraviť krátky opis, pridať fotografiu miesta, kde chcete zásah realizovať a jeho jednoduchú vizualizáciu, kresbu, či zákres do fotografie.
PODNET/
Podnet je priestorom pre každého na to, aby upozornil na miesta vo verejnom priestore Trnavy, o ktorých si myslí, že by potrebovali zásah. Podnety budú následne slúžiť ako inšpirácia pre architektov, či iných odborníkov pri príprave ich zásahov. Pri návrhu zásahu bude potom uvedený aj autor podnetu.

Uzávierka prijímania podnetov a zásahov je 5. apríla 2016. Výstupom zásahov budú aj publikácia a výstava, ktorá prebehne počas júna 2016 v Synagóge – centre súčasného umenia.

Všetky podrobnosti o Mestských zásahoch nájdete na trnava.zasahy.sk

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP