Aj priemysel vie inšpirovať kvalitnú architektúru

Aj priemysel vie inšpirovať kvalitnú architektúru

Priemyselná architektúra nemusí byť len bezduchá škatuľa, v ktorej sa ukrýva výroba alebo sklad. Môže byť aj architektúrou so všetkými svojimi atribútmi, ktorej primárna funkcia i pragmatická dispozícia sa citlivo a súčasne invenčne prejavujú aj na fasáde. Platí to aj pre výrobný a skladový areál spoločnosti TEKMAR SLOVENSKO, s. r. o., ktorý sa nachádza v Lužiankach pri Nitre. „Snažili sme sa o kompaktnú stavbu, v ktorej by sa vyčleňovala hmota administratívy od výrobnej časti,“ hovorí autor projektu Milan Csanda. „Napriek rozličnej konštrukčnej podstate bolo cieľom ich zjednotenie s prelínaním jednotlivých materiálov medzi obidvoma hmotami. Samozrejme, chceli sme dať techniku vnútorného prostredia navonok prostredníctvom výrazného motívu.“

Prelínanie a motívy na fasáde
To spomínané prelínanie  materiálov medzi obidvoma hmotami sa rieši prienikom obvodového plášťa v podobe strieborno-sivého vlnitého hliníkového plechu, ktorý sa nachádza na administratívnej ako aj na skladovej časti. Administratíva sa odlišuje doplňujúcim materiálom – omietkou – so sýtou červenou farbou (odkaz na firemné farby investora) imitujúcou fasádny obklad a predsadeným drevom. Výplne otvorov sú zase hliníkové v tmavosivej farbe.

Ďalší výrazný motív na fasáde sa prejavuje v prenesení technicistických prvkov použitých v prevádzkových vzťahoch v interiéri. Na budove je tento princíp charakterizovaný úzkym a permanentným pásovým oknom. „Toto riešenie vychádzalo aj z požiadaviek potravinárskej prevádzky, ktorá vylúčila strešné svetlíky,“ vysvetľuje Milan Csanda. „Rozhodli sme sa teda, že svetlo dostaneme dnu súvislým horizontálnym priezorom. To nakoniec prinieslo do interiéru ešte viac svetla, ako sme predpokladali.“ Tento princíp sa objavuje aj v sklade a hoci tam nemá svoj praktický význam, odozva príťažlivej postmodernej maniery pretlačila svoj rukopis. Výsledkom je výrazová integrita budovy v jednotnom pôsobení.

Pragmatická dispozícia
Dispozícia výrobno-skladovacieho objektu pragmaticky rešpektuje prísne požiadavky na prevádzkové riešenie výrobného objektu potravinárskeho charakteru. Vytvára viaceré autonómne subprevádzky, ktoré sú relatívne vzájomne nezávislé.

Dominantne sa vyčleňuje administratívna časť, ktorá cez spoločný vstup s výrobnou časťou je riešená na 2. NP. Rozčlenená je na priestory konateľov spoločnosti, výkonnú administratívu a obchodné oddelenie.

Výrobno-skladovacia časť cez spoločné vstupné, hygienické a sociálne priestory (šatne, jedáleň) sa člení na samotnú výrobnú a skladovaciu časť. Výrobná časť obsahuje ďalšie subčasti, ktoré zabezpečujú samotný výrobný proces (príprava surovín, výroba a balenie, administratívne priestory výroby) a skladovací proces (príjem surovín, expedícia výrobkov, obslužné priestory, pomocné skladovacie priestory a administratívne priestory skladu).

Pred administratívnou časťou budovy sa nachádza pomerne veľké predpolie v trojuholníkovom tvare, kde je umiestnené parkovisko pre zamestnancov firmy ako aj návštevníkov. Tvarovanie týchto spevnených plôch vytvára prepojenie medzi líniou Hlohoveckej cesty a osadením objektu.

Pri skladovacej časti objektu zo severovýchodnej strany sa nachádzajú spevnené plochy slúžiace na manipuláciu s príjmom surovín a expedíciou hotových výrobkov.

Kontext územia
Nemenej zaujímavý je aj kontext parcely, ktorý dal priamo podnet aj na vznik tejto budovy. V juhozápadnej časti cez Hlohoveckú cestu totiž susedí s areálom firmy Ematech – ďalším úspešným projektom architekta Milana Csandu. „Jeho rukopis sa nám páčil a aj preto sme ho oslovili,“ hovorí o výbere architekta Jozef Nitray, konateľ spoločnosti Tekmar. „Táto investícia je v našej stratégii dlhodobo jedinou a mala vystihovať charakter našej rodinnej firmy. Chceli sme mať architektúru s originálnou atmosféru, ktorá by zosobnila firmu vyrábajúcu zdravé výrobky. Sú to výrobky tejto doby, takže aj architektúra mala vystihovať charakter firmy.“

Od začiatku bolo zreteľné, že táto budova sa bude konfrontovať s neďalekým Ematechom. Architektonický posun je očividný. Hmota administratívy pri Tekmare sa vyčleňuje od výrobno-skladovacej časti. Pri Ematechu zase išlo o aditívne priradenie administratívy ku skladu. „V prípade projektu pre Tekmar však bol k dispozícii mierne komplikovaný pozemok,“ pripomína architekt Csanda. „Navyše, investor veľmi aktívne vstupoval do dialógu a na začiatku tak vznikli tri-štyri návrhy, ktoré sa od seba radikálne líšili. Dokonca sa rozmýšľalo o kruhovom pôdoryse objektu a rozličných alternatívach usporiadania.“

Napriek tomu dostal architekt voľnú ruku, ktorú nezneužil. Veľmi pozorne sledoval brehy korigujúce  daný typ architektúry ako aj vlastný názor vychádzajúci z neo­funkcionalistického tvarovania. Bude zaujímavé sledovať ho aj naďalej, pretože v budúcnosti by sa podľa návrhu Milana Csandu mala neďaleko zrealizovať aj budova spoločnosti Campri.

Situácia

Výrobný a skladový areál Tekmar Slovensko
Miesto: Lužianky, Nitra
Generálny projektant: Architektonická kancelária Csanda-Piterka, Nitra
Autor:    Ing. arch. Milan Csanda
Investor: TEKMAR SLOVENSKO, s. r. o.
Stavebno-technické riešenie: Ing. Marián Piterka
Statika: Ing. Ervín Hulák
Celkové náklady: približne 4,31 mil. eur (asi 130 mil. Sk)
Plocha pozemku: 9 775 m2
Celková zastavaná plocha: 3 059 m2
Obstavaný priestor: 17 441 m3
Parkovacie miesta: 20
Projekt na stavebné povolenie: marec 2007
Projekt pre realizáciu: jún 2007
Začiatok výstavby: február 2008
Ukončenie výstavby: november 2008
Generálny dodávateľ: Inpek, spol. s r. o., Nitra

Dodávatelia:
Nosné oceľové konštrukcie: HF Steel, spol. s r. o., Nitra,
Nosné betónové konštrukcie a obvodový plášť – omietky: Schenk Slovakia, spol. s r. o., Nitra
Obvodový plášť – plechové panely a strecha: Elora Slovakia, spol. s r. o., Čadca
Obvodový plášť – Alucobond, obklad TRESPA: G.A.D Studio Bratislava
Exteriérové a interiérové okná a zasklené steny: Noves okná, spol. s r. o., Spišská Nová Ves
Dlažby a obklady: Orstap Nitra
Priemyselná podlaha: Remstav, spol. s r. o., Bratislava
Interiérové dvere: Levap, spol. s r. o., Nitra
Vzduchotechnika: A.C.T. Nitra, spol. s r. o.
Elektroinštalácia: El spol. Komárňanský, Nitra
Slaboprúdové rozvody: Fittich Temis, spol. s r. o., Nitra
Cestné komunikácie: Staveko-Tatry, spol. s r. o., Poprad
Interiérový nábytok: Neudoerfler Slovensko, spol. s r. o., Bratislava

(pet)
Foto: Igor Trombitáš

Článok bol uverejnený v časopise ASB.