3 / 3
V Žiline vyrastú nové priestory na športové využitie. Rozšíria ponuku služieb občianskej vybavenosti Zdroj: Antracit