1 / 3
V Žiline vyrastú nové priestory na športové využitie. Rozšíria ponuku služieb občianskej vybavenosti. Zdroj: Antracit