Oceľový skelet v kostole

ocelovy skelet v kostole

Výstavbou samostatne stojacej veže – zvonice – sa naplnila architektonická koncepcia Kostola sv. Michala Archanjela na Fončorde v Banskej Bystrici, ktorý sa realizoval počas dlhšieho časového obdobia vo viacerých etapách.

Samotný kostol bol zrealizovaný a vysvätený už v septembri roku 2002, ale až do roku 2012 stál bez kostolnej veže, ktorá absentovala nielen z funkčného, ale najmä z architektonického kompozičného hľadiska.

Prienik štvorcov
Kostol má pôdorysný tvar tvorený prienikom dvoch rovnako veľkých štvorcov vzájomne pootočených o 45°. Jednoduchý architektonický výraz podporuje celkovo progresívne technické riešenie objektu. Netradičný je pre tento typologický druh najmä oceľový nosný skelet opláštený ľahkým obvodovým plášťom z drevopanelov, z exteriéru povrchovo upraveným kontaktným zatepľovacím systémom a z interiéru sadrokartónovými doskami. V kompozičnom riešení je ústredná hlavná loď, orientovaná centrálne po diagonále v obidvoch podlažiach, a nižší kubus, ktorý tvorí dve apsidy po stranách presbytéria. Hlavný vstup do chrámu kryje markíza, ktorá vznikla zapustením zádveria pod hmotu zaskleného chóru.

„V interiéri sme priznali nosný oceľový skelet, čo znamená renesanciu stĺpa ako tvaroslovného prvku typického pre sakrálne stavby už od staroveku,“ hovorí Ing. arch. Igor Teplan. „Priznanie stĺpov priestor vertikalizuje a prispieva tak k prirodzenej monumentalite. Stĺp však ustupuje k obvodu, čím uvoľňuje dispozíciu. Preklenutie rozponu priestoru zabezpečuje štvorica lepených väzníkov spriahnutých v dolnej časti oceľovými ťahadlami. Ich priznaním sme chceli architektonicky zvýrazniť priestor. Historicky overené je aj bazilikálne osvetlenie interiéru pásovým oknom po obvode vyššieho štvorcového hranola pod masívnou rímsou ihlanovej strechy. Je ukončené zasklením chóru, čím sme sa snažili dosiahnuť primeraný akcent vstupu do chrámu.“

Od modrej po žltú
„V interiéri aj v exteriéri sme akcentovali farebnosť,“ hovorí Ing. arch. Eva Teplanová a kostol jej slová potvrdzuje. Nebovomodrú fasádu podmienenú patrónom sv. Michalom Archanjelom dopĺňa prirodzená farebnosť drevených prvkov, okien a podhľadu strešnej rímsy. Tie sú doplnené striebrosivou plochou strešných rovín, ktoré sú pokryté titánzinkovým plechom. V interiéri sa prevaha modrej z exteriéru mení na zlatožltú na stenách v kombinácii s transparentnou farebnosťou drevených prvkov konštrukcií, ako aj liturgických predmetov a lavíc. Doplňujúca modrá je na podlahe v prírodnom marmoleu, čalúnení lavíc a strope, kde vo viacerých odtieňoch a v kombinácii so sivou farbou tvorí pomyselný kaleidoskop.

Jednoduchosť a čistota
Architektonická jednoduchosť a tvarová čistota objektu sa premietli aj do dizajnu samotných liturgických predmetov a lavíc. Nosným materiálom liturgických predmetov je lepený drevený masív (odvodený od výrazných stavebných prvkov, ktorými sú stropné väzníky a zábradlie chóru) v kombinácii s lešteným kovom.
Výrazne nadčasové je aj výtvarné dotvorenie presbytéria. Na pozadí troch bielych trojuholníkov ako symbolu čistoty a trojjedinosti Boha sa vyníma abstraktná plastika sv. Michala Archanjela z hliníkových prútov – lúčov svetla, chrániacich čistotu a hodnoty kresťanskej viery (akad. sochár Marián Gabriška).

Kostolná veža
Vpravo od hlavnej osi chrámu je situovaná kostolná veža. Je štylizáciou archetypu ­samostatne stojacej veže, zvonice – campanily, štíhlej veže s ihlanovitou strechou. V architektonickom výraze veže sa pododobne ako v interiéri kostola uplatňuje nosná oceľová konštrukcia. „Obvodový plášť“ je vytvorený z oceľových žiarovo pozinkovaných rúrok, ktoré podporujú celkovú vertikalitu veže. Ľahký kryštalický výraz veže je vo večerných hodinách umocnený osvetlením z jej vnútra.

        KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA

    Miesto:    Fončorda, Banská Bystrica
    Autori architektonického
    riešenia a interiérov:     Ing. arch. Eva Teplanová, Ing. arch. Igor Teplan
    Stavebno-technické riešenie:     Ján Linder, Ing. Ivan Linder
    Statika:     Ing. Eliáš Čellár – zakladanie
        Ing. Dušan Trník – oceľová konštrukcia
        Ing. Jozef Oboňa – konštrukcia strechy
        Ing. Ján Mlynek – veža
    Socha sv. Michala Archanjela:    akad. sochár Marián Gabriška
    Krížová cesta:     Mgr. art. František Chudoba
    Projekt:    2000 a 2012
    Realizácia:    2000 – 2012
    Kapacita:    300 miest na sedenie
    Investor:    Rímskokatolícky farský úrad Fončorda,
        Banská Bystrica

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
foto: ING. ARCH. IGOR TEPLAN
dokumentácia: ING. ARCH. EVA TEPLANOVÁ, ING. ARCH. IGOR TEPLAN

Článok bol uverejnený v časopise ASB.