image 65460 25 v1

Zelený les ako pripomienka holokaustu

Projekt Zelený les v Modre-Kráľovej je pietnym miestom venovaným Jakubovi Grünwaldovi a jeho rodine i všetkým obetiam holokaustu. Je aj symbolickým  zastavením sa v životnom behu, ktoré núti uvažovať nad duchovnými a morálnymi hodnotami zostávajúcimi v platnosti aj v premenách času.