Jednoduchá modulová stavba pôsobí zvonku nenápadne, vnútri však ponúka do detailov prepracovanú štruktúru priestorov s rozličným stupňom intimity. Zdroj: BoysPlayNice