Partneri sekcie:
02 obchodneho centra thurzove sady

OC Thurzove sady

Nové obchodné centrum má vyrásť na západnom okraji Bytče, mohlo by doplniť novú obytnú štvrť. Ešte vlani bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré počíta s výstavbou 17 bytových domov a prislúchajúcej infraštruktúry.