Partneri sekcie:

O záchrane národnej kultúrnej pamiatky a jej premene na luxusný hotel sa dočítate v článku Ruiny kaštieľa v Oponiciach sa premenili na štvorhviezdičkový hotel.

Drážďanské nákupy v retroštýle

Drážďanské nákupy v retroštýle

Hlavná drážďanská promenáda Prager Strasse je učebnicou východonemeckej modernej architektúry a k jej najzaujímavejším príkladom patril donedávna aj obchodný dom Centrum z roku 1978 s kovovou ornamentálnou fasádou. Po troch desaťročiach však musel ustúpiť novému modernému a niekoľkonásobne väčšiemu obchodnému …
Hotel s jasným poznávacím znamením

Hotel s jasným poznávacím znamením

Najznámejšie hotely sa často pýšia počtom hviezdičiek alebo príslušnosťou k svetoznámej sieti. V nasledujúcom prípade však do popredia vystupuje iná prednosť – originálnosť. Na nároží ulíc Vysoká a Poštová v Bratislave sa možno stretnúť s novostavbou, popri ktorej asi nikto neprejde …
Správa hotela musí mať pridanú hodnotu

Správa hotela musí mať pridanú hodnotu

Ak základným zmyslom facility managementu je vytvoriť optimálne podmienky na výkon hlavného predmetu podnikania užívateľa, tak potom facility management hotela je špecifickou oblasťou, ktorá vedie k zabezpečeniu optimálneho prostredia pre hotelových hostí. „Uskutočňuje sa to v súčinnosti …