Nová generácia ovládačov KNX

image 82321 25 v1

Ponúka celý rad výhod pre systémových integrátorov, ako aj pre koncových používateľov.

Nové tlačidlá

KNX Multitouch Pro/KNX Pro

S dotykovými tlačidlami „KNX Multitouch Pro“ a „KNX Pro“ ponúka Schneider Electric novú generáciu nástenných ovládacích prvkov v elegantnom tvare a s veľkým výberom doplnkových rámčekov v dizajne „System M“ alebo „System Design“. Tlačidlá uľahčujú ovládanie obytných priestorov tým, že umožňujú flexibilnú konfiguráciu podľa potrieb zákazníka v súlade s novým firemným programom „Life Is On“. Nové tlačidlá predstavujú ideálnu voľbu pre systémového integrátora už v dobe plánovania projektu. Celý projekt môže totiž preplánovať aj v čase, keď už má zariadenie nakúpené. Použitím len dvoch prvkov môže integrátor vzhľadom k možnostiam konfigurácii vytvoriť bezpočet ďalších zariadení a odovzdať prepracovaný projekt zákazníkovi včas a bez navýšených nákladov.

Integrátori najviac ocenia, že obe zariadenia sú napájané iba z komunikačnej zbernice, obnova existujúcich zbernicových inštalácií je teda veľmi jednoduchá. Zákazník zároveň ušetrí oproti podobným systémom s displejmi na spotrebe elektrickej energie.

VIDEO: Názorná ukážka novej generácie ovládačov KNX

KNX Multitouch Pro

KNX Multitouch Pro

V KNX tlačidlách Multitouch Pro sa snúbi rýchly prístup k preferovaným funkciám a jednoduché ovládanie, na aké sme zvyknutí z ovládania smartfónov a dotykových tabletov.

Citlivý dotykový displej multi-tlačidla sa vyznačuje malou montážnou hĺbkou a dokonalým zarovnaním s rámčekom ovládača. Architekti ocenia jednoduchý a hlavne nenápadný dizajn, keď sa potrebné informácie objavia na skrytom displeji až po priblížení sa osoby k tlačidlu. Grafické stvárnenie riadiacich funkcií môže byť ľahko zladené s daným
interiérom. Vďaka názorným grafickým ikonám je zariadenie ľahko ovládateľné aj pre cudzojazyčných používateľov.

Premyslená filozofia ovládania
Zákazník má na výber z množstva oválnych alebo vertikálnych grafických symbolov. Jednotlivé funkcie sú ľahko dosiahnuteľné cez hlavné a podružné menu. V hlavnom menu môže používateľ nastaviť žiadanú teplotu, stmievať svetlo alebo miestnosť zatemniť žalúziami. V podružnom menu môže nastaviť napr. otáčky ventilátora, predĺžiť čas vykurovania komfortnou teplotou, prepnúť do nočného módu, nastaviť farbu alebo teplotu svetla.

Funkciu spínania možno navyše aktivovať gestami, t.j. horizontálnym alebo vertikálnym pohybom ruky pred multi-tlačidlom. Ovládanie tlačidla gestami alebo priblížením sa k senzoru sa dá kedykoľvek v parametroch vypnúť. Zákazník si sám môže nastaviť žiadanú teplotu miestnosti v dennom alebo nočnom režime, či predefinovať predvolené scény.

Prehľad funkcií
• Vyvolanie scén, ovládanie svetiel, žalúzií a teploty jednoduchými gestami alebo štandardne dotykom
• Oválny dizajn symbolov: jedna funkcia na obrazovku
• Vertikálny dizajn symbolov: dve funkcie na obrazovku
• Dizajn tlačidiel: až štyri tlačidlá na obrazovku
• Osem hlavných obrazoviek, jedna až štyri funkcie na obrazovku (celkovo až 32 funkcií)
• Vyvolanie scén: až štyri scény na obrazovku, celkovo 16 nastaviteľných scén v rámci ovládača
• Funkcia zablokovania a odomknutia pomocou štvorciferného kódu
• Senzor priblíženia – aktivácia podsvietenia displeja pri priblížení
• Rozpoznanie gest – vyvolanie predvolenej funkcie pohybom ruky pred ovládačom
• Prispôsobiteľný šetrič obrazovky
• Nastavenie alebo zmena určitého parametra aj bez konfiguračného softvéru ETS cez ovládaciu plochu tlačidla
• Meranie teploty
• Vstup pre externý teplotný snímač napr. z podlahového vykurovania.

Ukážka oválneho dizajnu

Ukážka oválneho dizajnu

Ukážka vertikálneho dizajnu

Ukážka vertikálneho dizajnu

KNX spínač Pro

KNX tlačidlo Pro sa od multi-tlačidla líši v tom, že nemá LCD panel a nerozoznáva gestá. Zachováva si plochý dizajn a veľké možnosti konfigurácii aj pre náročné riešenia. Nenápadný dizajn v kombinácii so širokým výberom rámčekov možno zladiť s akýmkoľvek prostredím.

Prvotriedny vzhľad
KNX dotykové tlačidlo nadväzuje svojím vzhľadom na multi-tlačidlo. Jednotlivé ovládacie symboly sú v kľudovom režime neviditeľné a tlačidlo na stene vyzerá ako elegantná štýlová plocha. Hneď ako sa používateľ priblíži k dotykovému tlačidlu, senzor priblíženia automaticky vysvieti ovládacie symboly na ploche tlačidla. Podsvietenie je voliteľné buď v zelenej, alebo bielej farbe s nastaviteľným stupňom jasu.

Všetko v jednom
Dotykové tlačidlo Pro má na ploche senzora celkom šesť oblastí dotyku. To umožňuje nastaviť tlačidlo ako jedno-, dvoj-, troj- alebo štvorkanálový ovládač. Pre používateľa je veľmi dôležitá aj jednoduchá orientácia v tlačidlových funkciách. Preto si sám pred inštaláciou tlačidla môže vybrať vhodnú ikonu z preddefinovaných symbolov na dodanej fólii a vložiť ich pod jeho kryt. Symboly znázorňujú v rôznych formách svietidlá, žalúzie a scény. V tlačidle môže byť aktivovaný senzor priblíženia. Hneď ako sa používateľ priblíži k tlačidlu, senzor priblíženia aktivuje LED podsvietenie a svetlo prechádzajúce vloženou fóliou zreteľne vykreslí obrysy zvoleného grafického symbolu. Používateľ si tak rýchlo nájde hľadanú funkciu na tlačidle. Senzor priblíženia môže byť kedykoľvek deaktivovaný a symboly potom jemne svietia na ploche tlačidla neustále. V nočnom móde je jas žiariacich symbolov automaticky korigovaný na nižšiu intenzitu žiarenia vzhľadom k nočným svetelným podmienkam a zrakovému komfortu používateľa.

Fólie s vybranými grafickými symbolmi

Zistite viac o novej generácii ovládačov KNX: kliknite na tento link alebo zoskenujte QR kód.

Manažér v oblasti riadenia budov

Ľuboš Uhlík
Email: lubos.uhlik@schneider-electric.com
SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r. o.

www.schneider-electric.sk

www.mojvypinac.sk