2 / 5
Hlavná časť nad barom je otvorená až do krovu. Priestor presvetľujú strešné okná Velux. Zdroj: Velux