Historické stavby

Partneri sekcie:

Štátne budovy nestačí ozdraviť, treba ich efektívne spravovať a postaviť aj vlastné. Inak si mnoho úradov bude stále prenajímať priestory od súkromných firiem.

Monika Voleková -

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) potvrdili, že majú záujem o čerpanie financií z plánu obnovy, konkrétne z výzvy na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Zlepšenie energetickej hospodárnosti by malo dosiahnuť aspoň stredný stupeň obnovy.

Monika Voleková -

Jedinečné dielo architekta Jaromíra Krejcara z roku 1932 je po vile Tugendhat najdôležitejším medzníkom medzivojnového modernizmu v Československu.

Broňa Tarnócy -